BİLİMSEL PROGRAM


10:00

AÇILIŞ OTURUMU
Yunus Erdem

10:00-11:30

DİYABETİK HASTADA
Oturum Başkanları: Ülver Derici, Yunus Erdem

10:00-10:30 BÖBREK TUTULUMU
Konuşmacı: Şeref Rahmi Yılmaz

10:30-11:00 RENAL FONKSİYONLARA GÖRE ANTİHİPERGLİSEMİK TEDAVİ
Konuşmacı: Tolga Yıldırım

11:00-11:30 SGLT-2 İNHİBİTÖRLERİ
Konuşmacı: Bülent Altun

11:30-12:00

KAHVE ARASI

12:00-13:30

DİYABETİK HASTADA HİPERTANSİYON
Oturum Başkanları: Galip Güz, Deniz Aylı

12:00-12:30 HEDEF KAN BASINCI DEĞERLERİ
Konuşmacı: Yunus Erdem

12:30-13:00 RAS BLOKÖRLERİ
Konuşmacı: Ülver Derici

13:00-13:30 DİĞER ANTİHİPERTANSİFLER VE KOMBİNASYON
Konuşmacı: Ebru Gökoğuz

13:30-14:30

ÖĞLE YEMEĞİ

14:30-16:00

DİYABETİK HASTADA
Oturum Başkanları: Bülent Altun, Deniz Aylı

14:30-15:00 KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ
Konuşmacı: Ahmet Temizhan

15:00-15:30 ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI
Konuşmacı: İhsan Ergün

15:30-16:00 METABOLIK ASIDOZ
Konuşmacı: Şebnem Karakan

16:00-16:30

KAHVE ARASI

16:30-17:30

VAKA VE TARTIŞMA
Oturum Başkanı : Yunus Erdem

Vaka Sunumu  : Rahmi Yılmaz
Tartışmacılar     : Bülent Altun, Ülver Derici, Galip Güz, Deniz Aylı, İhsan Ergün, Şebnem Karakan